TESTLER

 

YÜKSEK BASINÇLI ATEŞ TESTİ

15 adet 9 mm X 19 Parabellum, (ortalama basıncı 2.800 - 3.700 kg/cm² arasında olan) yüksek şarjlı fişek kullanılarak aralıksız ateş edilir. Bu testin amacı; yüksek basınçlı fişeklerin atış esnasında tabanca ve parçalarına verebileceği hasarı tespit etmektir.

 

SONUÇ: Sıfır Hata

HIZ
TESTİ

Bu test ile tabanca ile yapılan 10 atışta mermi çekirdeğinin, namlu ağzından 10m ilerideki ortalama ilk hızı belirlenmektedir.

 

SONUÇ: Merminin ortalama ilk hızı 363 m/sn

DAĞILIM ATIŞ
TESTİ

Hava Basıncı 2.600 kg/cm² olan kurşun çekirdekli 9 mm X 19 Parabellum 10 adet fişek kullanılarak 25 metreden hedefe atış yapılır. Atış sonrası fişeklerin 16 cm çapındaki dairenin içine toplanması gereklidir.

 

SONUÇ: 10 atışın tamamı 6 cm yarıçapındaki dairenin içinde toplandı.

 
 

SOĞUK HAVA
TESTİ

9 mm X 19 Parabellum fişekler kullanılarak tabancaya dolu bir şarjör takılır. Haznesine 1 adet fişek sürülüp emniyete alınan tabanca, dolu bir adet yedek şarjör ile birlikte -50 ± 2 °C\'lik ortamda 24 saat bekletildikten sonra, tabanca ile 15 adet merminin seri olarak atışı yapılır. Silah kusursuz çalışmalıdır.

 

 

SONUÇ: Sıfır Hata

MUKAVEMET
TESTİ

Seri olarak yapılan atışta her 120 mermi atımında tabanca hava ile soğutularak oda sıcaklığına getirilir, her 600 mermi atımında tabanca temizlenir. Toplam, durmadan 20.000 mermi atışı yapılır.

 

SONUÇ: Sıfır Hata

BOYA MUKAVEMET TESTİ (TUZ TESTİ)

Tabanca dolu şarjörü ile birlikte %5 konsantrasyonlu tuzlu suyun içinde 24 saat bekletilmesinin ardından, tabancanın ve şarjörünün boyasında ve kaplamasında kabarma, silinme, kavlama renk ve ton değişikliği olup olmadığı gözlenir.

 

SONUÇ: Sıfır Hata

 
 

ATIŞ SONRASI TETİK
KUVVETİ TESTİ

Ömür atış testi sonrası dağılım testine tabi tutulan tabancanın ölçümleri yapılır, tetik kuvveti:
1-Tek harekette: 1.200 - 3.200 gram
2- Çift harekette: 2.000 - 5.500 gram olmalıdır.

 

SONUÇ: Tek harekette 2.000 - 2.500 gram, Çift harekette 4.500 - 5.000 gram olarak ölçüldü.

 

SICAK HAVA
TESTİ

9 mm X 19 Parabellum fişekler kullanılarak tabancaya dolu bir şarjör takılır. Haznesine 1 adet fişek sürülüp emniyete alınan tabanca, dolu bir adet yedek şarjör ile birlikte + 55°C\'lik ortamda 24 saat bekletildikten sonra tabanca ile 15 adet mermi atılır. Silah kusursuz çalışmalıdır.

 

SONUÇ: Sıfır Hata

 
 

DÜŞME
TESTİ

Horozlu tabancalarda horozu kurulu ve horozu tam düşük pozisyonda, iğneli tabancalarda iğne kurulu pozisyonda iken tabanca; horozu, namlu uç kısmı üzerine ve kabza alt arka köşesi üzerine , sürgü(kapak takımı) üst yüzeyi yere bakacak ve yere paralel olacak şekilde sürgüsü üzerine, varsa horoz/iğne düşürme mandalı/düğmesi üzerine, her iki yan yüzeyi üzerine 1±0,1 m.(birartıeksisıfırvirgülbirmetre) yükseklikten, beton zemin üzerine konan en az 2 cm. (ikisantimetre) kalınlığında çelik plaka üzerine düşürülmüştür.

 

SONUÇ: Sıfır Hata

 
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri